AKD info

—-Referat General forsamling 08-09-2018—-

 

 

Kære alle

Tak for et par gode dage, det var en god og våd weekend i Holstebro, hvor vi var 26 deltagere i alt. Selvom det var vådt gav det gode køre oplevelser, generalforsamling, grillpølser, kammeratskab, god mad, osv. osv.

Vi havde en god dialog men også med nogle forventelige emner, hvor essensen er at vi følger de eksisterende gamle og kendte skrevne regler.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig selv, personligt takker jeg for genvalget og er også glad for at Mikael vil være med i bestyrelsen, samt at et par af de kendte tager endnu en tørn sammen med vores nye medlem Torben Hegedys.

Vi valgte bestyrelse medlemmer mødtes umiddelbart efter generalforsamlingen og kan derfor nu melde KLART ud hvordan klubbens bestyrelse har valgt at konstituere sig i 100% enighed.

 

 Suppleanter:               Peter Busch Andersen og Torben Hegedys (på valg hvert år)

Ordinær medlem:      Michael Rostgaard (på valg i 19) og Mikael Olsen (på valg i 20)

Kasser:                        Kristian Poder (på valg i 2019)                                                                                                                          (Intern revisor – Jens Alshauge, på valg hvert år)

Næstformand:           Bjørn Hartmann (på valg i 2019)

Formand:                    Claus Klinge (på valg i 2020)

 

Følgende forslag var rettidig indkommet og blev behandlet / vedtaget:

 • Vi besluttede at lukke ATVFORUM.DK med en passende varsel, der er ikke ret megen aktivitet og vi vil derfor ikke længere betale for at holde det kørende. Vi beholder domæne navnet for nuværende.
 • Kontingent forbliver 400 kr. og øvrigt som hidtil, ingen ændringer, der vil blive opkrævet en passende / større egenbetaling ved arrangementer.                        
 • Kigge på om AKD skal stå for turen / arrangementet til Hofors i 2019. 
 • Arbejde videre med at leje de militære områder, trods de store prisstigninger vi har set for dem. Men lægge pres på dem, måske via DASU, for at komme tilbage til et mere overkommeligt prisleje.

 

Vi har også i bestyrelsen valgt, at kørsel med AKD til et af vores arrangementer, kun kan foregå ved at overholde de alm. og gældende regler. Vi kan stadig godt lave et arrangement hvor AKD medlemmer kan invitere gæster med, men selve kørslen skal overholde de retningslinjer vi har.

 

Dette var alt fra generalforsamlingen

Vi ses derude.

På Bestyrelsen vegne

Claus

 

 

 

 

Kære alle gode ATV kører, GODT NYTÅR.

Så er det tid til fornyelse af dit medlemskab af ATV Klub Danmark for 
året 2018.
Som vedtaget tidligere sender vi ikke email eller andre former for påmindelser ud, 
kontingents info bliver slået op på vores hjemmeside, vores Facebook side “Kun for medlemmer” samt på ATVFORUM.DK, og så i må gerne dele informationen og være med til at sikre at alle får den.

Samtidig vil vi i bestyrelsen gerne takke for året 2017

Dit medlems nummer vil for året 2018 være det samme som tidligere, med 
mindre man skifter fra børne medlemsskab til voksen medlem. (her bedes 
du sende mail til info@atvklubdanmark.dk)

Vi vil igen, som sidste år, meget gerne bede dig sende en mail/give 
besked til os såfremt du ikke ønsker at forny dit medlemskab. Du behøver 
ikke forklare hvorfor, det er bare for at lette administrationen.

Alle som ikke har indbetalt senest den 1. februar 2018 vil blive 
slettet som medlem og vil blive nød til at melde sig ind på ny såfremt 
de ønsker det.

Indmeldelse i AKD koster ialt kr. 500,- inklusiv årets medlemsskab. Imens at 
en fornyelse af medlemskabet stadigvæk kun koster kr. 400,-.
(Dvs. at oprettelse koster kr. 100,- + et års medlemskab til kr. 400,- 
altså ialt kr. 500,-)

Husk at hvis du ønsker at deltage i kommende arrangementer, så SKAL 
medlemskabet være betalt. Hvis et arrangement har begrænsninger som 
f.eks. max antal deltagere – ja så kan men ikke tilmelde sig før man har 
betalt.

Medlemsnummer: Er du i tvivl om dit medlems nummer, så send mig en mail 
med dit navn og adresse, så skal jeg oplyse dig det.

Fornyelse af kontingentet for voksne er kr. 400,- og børn er kr. 100,- 
som du kan indbetale til vores konto i SPAR NORD på:
Reg. nummer       9277
Konto nummer     1910123749

Husk at du skal opgive dit eget medlems nummer og evt. dit barns på din 
indbetaling.

Perioden for medlems skabet følger kalender året uanset hvornår man melder sig ind. 
Hvis der er 3 måneder eller mindre tilbage af året, så har man samtidig 
betalt for det efterfølgende år. Dette er lavet for at minimerer det 
administrative arbejde, da vi alle arbejder på frivillig basis.

Penge går bla. til følgende: (uprioriteret rækkefølge)

       Leje af baner/terræn
       Mad og drikke til arrangementer (pølser, øl og sodavand)
       Kontorhold
       Drift af hjemmeside

Velkommen…

På bestyrelsens vegne

 

 

—-Referat General forsamling 2017—-

Kære alle

 Tak for sidst, det var en god weekend i Oksbøl med dejligt vejr, gode køre oplevelser, generalforsamling, kammeratskab, god mad, osv. Osv.

 Vi i den nye bestyrelse takker for valget og accepten fra de fremmødte, af at det fremover er bestyrelsen der konstituere sig selv, med formand, næstformand, revisor, ordinære medlemmer og suppleanter.

 Dette skulle vi lige lære at tøjle og være bevidste om indhold, krav, forventninger m.m. og fik lige lovlig hurtigt meldt lidt forskelligt ud over i Oksbøl. Dette beklager vi alle i bestyrelsen, og vi har derfor siden hen brugt lidt tid på at få vores ben sat rigtigt, og kva dette kan vi nu melde KLART ud hvordan klubbens bestyrelse har valgt at konstituere sig i 100% enighed.

 

Suppleanter: Jonas Holmfred og Peter Busch Andersen

Ordinær medlem: Michael Rostgaard og Bjørn Hartmann

Revisor: Jesper ”Jobbe” Hansen (Intern revisor – Jens Alshauge)

Næstformand: Kristian Poder

Formand: Claus Klinge

  

Følgende forslag var rettidig indkommet og blev vedtaget:

 • Bestyrelsen har bemyndigelse til at opdatere vores retningslinjer og forretning orden
 • Fremover bliver man valg som bestyrelse medlem og herefter konstituere bestyrelsen sig selv, med formand, næstformand osv.
 • Kontingent forbliver 400 kr. og øvrigt som hidtil, ingen ændringer, der kan blive opkrævet en større egenbetaling ved arrangementer.
 • Man skal fremover betale for arrangement ved tilmelding, da alt for mange melder sig til og derefter bliver væk, som gør at nogle der gerne vil deltage ikke får chancen.

 Forslag til forbedringer;

 • Strandflag som opsættes ved diverse arrangementer med AKD logo
 • Mobilepay til klubben.
 • Arrangement kasse til både Jylland og Sjælland, med kogekedel, kaffe, 1. hjælps kasse m.m. og evt. en grill mere, så der ikke skal slæbes på tværs af landet.
 • Michael tilbød at Sjællands kasse kunne stå ved ham og Jonas Holmfred tilbød plads til Jyllands kasse/grill.

Dette var alt fra generalforsamlingen

Vi ses derude.

På Bestyrelsen vegne

Claus