AKD info

Kammerater, så er den GAL igen, GODT NYTÅR.

Så er det tid til fornyelse af dit medlemskab af ATV Klub Danmark for året 2019.
Som vedtaget tidligere sender vi ikke e-mail eller andre former for påmindelser ud, kontingents info bliver slået op på vores hjemmeside og vores Facebook sider, både den åbne (for alle)

https://www.facebook.com/groups/1217714555030484/

Og den lukkede side “Kun for medlemmer”. Øvrigt må i alle gerne dele informationen og være med til at sikre at alle får den.

Vi har for 2019 det første arrangement på plads, og vi arbejder stærk på endnu flere.

Yderlige 2 arrangementer mangler vi kun kontrakt på, for at kunne melde dato m.m. ud, så vi håber på et rigtigt godt ATV år.

Dit medlems nummer vil for året 2019 være det samme som tidligere, med mindre man skifter fra børne medlemsskab til voksen medlem. (her bedes du sende mail til info@atvklubdanmark.dk)

Vi vil igen, som sidste år, meget gerne bede dig sende en mail/give
besked til os såfremt du ikke ønsker at forny dit medlemskab. Du behøver
ikke forklare hvorfor, det er bare for at lette administrationen.

Alle som ikke har indbetalt senest den 15. februar 2019 vil blive slettet som medlem og vil blive nød til at melde sig ind på ny såfremt de ønsker det.

Fornyelse af medlemskabet stadigvæk kun koster kr. 400,- for et helt år.
Imens indmeldelse i AKD koster 100 kr. + årets medlemskab på 400 kr.,  altså i alt 500 kr.

Husk at hvis du ønsker at deltage i kommende arrangementer, så SKAL
medlemskabet være betalt. Hvis et arrangement har begrænsninger som
f.eks. max antal deltagere – ja så kan men ikke tilmelde sig før man har
betalt.

Medlemsnummer: Er du i tvivl om dit medlems nummer, så send mig en mail
med dit navn og adresse, så skal jeg oplyse dig det.

Fornyelse af kontingentet for voksne er kr. 400,- og børn er kr. 100,-
som du kan indbetale til vores MOBILEPAY 44217

Eller vores konto i SPAR NORD på:
Reg. nummer       9277
Konto nummer     1910123749

Husk at du skal opgive dit eget medlems nummer og evt. dit barns på din
indbetaling.

Perioden for medlems skabet følger kalender året uanset hvornår man melder sig ind.
Hvis der er 3 måneder eller mindre tilbage af året, så har man samtidig
betalt for det efterfølgende år. Dette er lavet for at minimerer det
administrative arbejde, da vi alle arbejder på frivillig basis.

Penge går bla. til følgende: (uprioriteret rækkefølge)

Leje af baner/terræn
Mad og drikke til arrangementer (pølser, øl og sodavand)
Kontorhold
Drift af hjemmeside

Velkommen…

På bestyrelsens vegne

Claus

—-Referat General forsamling 08-09-2018—-

Kære alle

Tak for et par gode dage, det var en god og våd weekend i Holstebro, hvor vi var 26 deltagere i alt. Selvom det var vådt gav det gode køre oplevelser, generalforsamling, grillpølser, kammeratskab, god mad, osv. osv.

Vi havde en god dialog men også med nogle forventelige emner, hvor essensen er at vi følger de eksisterende gamle og kendte skrevne regler.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig selv, personligt takker jeg for genvalget og er også glad for at Mikael vil være med i bestyrelsen, samt at et par af de kendte tager endnu en tørn sammen med vores nye medlem Torben Hegedys.

Vi valgte bestyrelse medlemmer mødtes umiddelbart efter generalforsamlingen og kan derfor nu melde KLART ud hvordan klubbens bestyrelse har valgt at konstituere sig i 100% enighed.

 

 Suppleanter:               Peter Busch Andersen og Torben Hegedys (på valg hvert år)

Ordinær medlem:      Michael Rostgaard (på valg i 19) og Mikael Olsen (på valg i 20)

Kasser:                        Kristian Poder (på valg i 2019)                                                                                                                          (Intern revisor – Jens Alshauge, på valg hvert år)

Næstformand:           Bjørn Hartmann (på valg i 2019)

Formand:                    Claus Klinge (på valg i 2020)

 

Følgende forslag var rettidig indkommet og blev behandlet / vedtaget:

  • Vi besluttede at lukke ATVFORUM.DK med en passende varsel, der er ikke ret megen aktivitet og vi vil derfor ikke længere betale for at holde det kørende. Vi beholder domæne navnet for nuværende.
  • Kontingent forbliver 400 kr. og øvrigt som hidtil, ingen ændringer, der vil blive opkrævet en passende / større egenbetaling ved arrangementer.                        
  • Kigge på om AKD skal stå for turen / arrangementet til Hofors i 2019.
  • Arbejde videre med at leje de militære områder, trods de store prisstigninger vi har set for dem. Men lægge pres på dem, måske via DASU, for at komme tilbage til et mere overkommeligt prisleje.

 

Vi har også i bestyrelsen valgt, at kørsel med AKD til et af vores arrangementer, kun kan foregå ved at overholde de alm. og gældende regler. Vi kan stadig godt lave et arrangement hvor AKD medlemmer kan invitere gæster med, men selve kørslen skal overholde de retningslinjer vi har.

 

Dette var alt fra generalforsamlingen

Vi ses derude.

På Bestyrelsen vegne

Claus