Generalforsamlinger

—-Referat General forsamling 02-11-2019—-

Kære alle

 Tak for et par gode dage, det var en god men særdeles våd weekend i Finderup, men det gav bare lidt ekstra til mudder krigerne.

Vi havde fuldt hus, 40 deltagere + at vores 2 sponsorer POLARIS og CAN-AM var tilstede med nyeste legetøj m.m.

CAN-AM – JetTrade have sponseret aftensmaden lørdag aften, som var mørbrad gryde fra den lokale slagter. Klubben stod for hofretten ”grill pølser” lørdag middag og så var der jo stadig masser af køre oplevelser, kammeratskab, osv. osv.

Vi havde som forventet en god dialog på generalforsamlingen hvor kammeratskabet jo igen viste sig fra den gode side med hjælp til dem der havde brug for en mekaniker så familien kunne komme ud at køre, DEJLIGT !!

Men også med nogle forventelige emner, hvor essensen er at vi følger de eksisterende gamle og kendte skrevne regler.

Økonomien blev gennemgået og godkendt, vi har pt. En beholdning på ca. 35.000,- DKK, som er et fornuftigt niveau for os. Alt kører nu elektronisk, så nemt at kigge igennem.

Der var genvalg til både Bjørn og Michael,  imens Kristian Poder trak sig pga. tidsmangel (vi takker for indsatsen) og så blev Rene valgt ind.

Yderlige blev Anders og Arne valgt som suppleanter og Jens modtog genvalg som kontrollant.

Godt at se lidt nye der vil give en tørn med et par år, så vi sikre os nye input og kræfter.

Både de nyvalgte bestyrelse medlemmer og ”gamle rotter” mødtes umiddelbart efter generalforsamlingen hvor vi konstituerede os selv og kan melde ud hvordan klubbens bestyrelse har valgt at konstituere sig i 100% enighed.

 

Suppleanter:

Arne Fredslund Sørensen og Anders Bødskov (på valg hvert år)

Ordinær medlem: 

Michael Rostgaard (på valg i 2021) og Rene Frydendal (på valg i 2021)

Kasser:    

Mikael Olsen (på valg i 2020)

(Intern revisor – Jens Alshauge, på valg hvert år)

Næstformand:                           Bjørn Hartmann (på valg i 2021)

Formand:                                    Claus Klinge (på valg i 2020)

 

 

Følgende forslag var rettidig indkommet og blev behandlet / vedtaget:

 • Gæster til arrangementer fx + 200 kr.

Vi endte med at man skal være medlem for at deltage, dog kan man sigte på at AKD laver et arrangement med henblik på at medlemmer kan medbringe en gæst, fx leje Hedeager.

 

 • Nummer plader eller ej til arrangementer, lige stilles med UTV.

AKD ændre ikke kurs pt. Det er en klub hvor alle kan deltage og arrangementer er for alle, der vil ikke komme krav om nummerplade.

 

 • Kontingent 400 kr.

Øvrigt som hidtil, ingen ændringer, der vil blive opkrævet en passende / større egenbetaling ved arrangementer.

 • Skal AKD skal stå for turen / arrangementet til Hofors i 2020.

Gerne, flere var interesseret.

 • Arbejde videre med at leje de militære områder, trods de store prisstigninger vi har set for dem.

JA, men lægge pres på dem, måske via DASU, for at komme tilbage til et mere overkommeligt prisleje.

Vi er indkaldt til møde med dem i slut november, omkring brugen og os som lejere og brugere af områderne.

 

Dette var alt fra generalforsamlingen

Vi ses derude.

På Bestyrelsen vegne

Claus

—-Referat General forsamling 08-09-2018—-

Kære alle

Tak for et par gode dage, det var en god og våd weekend i Holstebro, hvor vi var 26 deltagere i alt. Selvom det var vådt gav det gode køre oplevelser, generalforsamling, grillpølser, kammeratskab, god mad, osv. osv.

Vi havde en god dialog men også med nogle forventelige emner, hvor essensen er at vi følger de eksisterende gamle og kendte skrevne regler.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig selv, personligt takker jeg for genvalget og er også glad for at Mikael vil være med i bestyrelsen, samt at et par af de kendte tager endnu en tørn sammen med vores nye medlem Torben Hegedys.

Vi valgte bestyrelse medlemmer mødtes umiddelbart efter generalforsamlingen og kan derfor nu melde KLART ud hvordan klubbens bestyrelse har valgt at konstituere sig i 100% enighed.

 

 Suppleanter:               Peter Busch Andersen og Torben Hegedys (på valg hvert år)

Ordinær medlem:      Michael Rostgaard (på valg i 19) og Mikael Olsen (på valg i 20)

Kasser:                        Kristian Poder (på valg i 2019)                                                                                                                          (Intern revisor – Jens Alshauge, på valg hvert år)

Næstformand:           Bjørn Hartmann (på valg i 2019)

Formand:                    Claus Klinge (på valg i 2020)

 

Følgende forslag var rettidig indkommet og blev behandlet / vedtaget:

 • Vi besluttede at lukke ATVFORUM.DK med en passende varsel, der er ikke ret megen aktivitet og vi vil derfor ikke længere betale for at holde det kørende. Vi beholder domæne navnet for nuværende.
 • Kontingent forbliver 400 kr. og øvrigt som hidtil, ingen ændringer, der vil blive opkrævet en passende / større egenbetaling ved arrangementer.                        
 • Kigge på om AKD skal stå for turen / arrangementet til Hofors i 2019.
 • Arbejde videre med at leje de militære områder, trods de store prisstigninger vi har set for dem. Men lægge pres på dem, måske via DASU, for at komme tilbage til et mere overkommeligt prisleje.

 

Vi har også i bestyrelsen valgt, at kørsel med AKD til et af vores arrangementer, kun kan foregå ved at overholde de alm. og gældende regler. Vi kan stadig godt lave et arrangement hvor AKD medlemmer kan invitere gæster med, men selve kørslen skal overholde de retningslinjer vi har.

 

Dette var alt fra generalforsamlingen

Vi ses derude.

På Bestyrelsen vegne

Claus

—-Referat General forsamling 2017—-

Kære alle

 Tak for sidst, det var en god weekend i Oksbøl med dejligt vejr, gode køre oplevelser, generalforsamling, kammeratskab, god mad, osv. Osv.

 Vi i den nye bestyrelse takker for valget og accepten fra de fremmødte, af at det fremover er bestyrelsen der konstituere sig selv, med formand, næstformand, revisor, ordinære medlemmer og suppleanter.

 Dette skulle vi lige lære at tøjle og være bevidste om indhold, krav, forventninger m.m. og fik lige lovlig hurtigt meldt lidt forskelligt ud over i Oksbøl. Dette beklager vi alle i bestyrelsen, og vi har derfor siden hen brugt lidt tid på at få vores ben sat rigtigt, og kva dette kan vi nu melde KLART ud hvordan klubbens bestyrelse har valgt at konstituere sig i 100% enighed.

 

Suppleanter: Jonas Holmfred og Peter Busch Andersen

Ordinær medlem: Michael Rostgaard og Bjørn Hartmann

Revisor: Jesper ”Jobbe” Hansen (Intern revisor – Jens Alshauge)

Næstformand: Kristian Poder

Formand: Claus Klinge

  

Følgende forslag var rettidig indkommet og blev vedtaget:

 • Bestyrelsen har bemyndigelse til at opdatere vores retningslinjer og forretning orden
 • Fremover bliver man valg som bestyrelse medlem og herefter konstituere bestyrelsen sig selv, med formand, næstformand osv.
 • Kontingent forbliver 400 kr. og øvrigt som hidtil, ingen ændringer, der kan blive opkrævet en større egenbetaling ved arrangementer.
 • Man skal fremover betale for arrangement ved tilmelding, da alt for mange melder sig til og derefter bliver væk, som gør at nogle der gerne vil deltage ikke får chancen.

 Forslag til forbedringer;

 • Strandflag som opsættes ved diverse arrangementer med AKD logo
 • Mobilepay til klubben.
 • Arrangement kasse til både Jylland og Sjælland, med kogekedel, kaffe, 1. hjælps kasse m.m. og evt. en grill mere, så der ikke skal slæbes på tværs af landet.
 • Michael tilbød at Sjællands kasse kunne stå ved ham og Jonas Holmfred tilbød plads til Jyllands kasse/grill.

Dette var alt fra generalforsamlingen

Vi ses derude.

På Bestyrelsen vegne

Claus