Regler

Ansvarsfraskrivelse

Før du får lov til at køre i ATV Klub Danmarks regi, skal du underskrive en Ansvarsfraskrivelse, hvor du friholder andre og klubben, hvis du kommer galt afsted under arrangementet. Når du melder dig ind får du tilsendt “ansvarsfraskrivelsen” som skal udfyldes og returneres til klubben i underskrevet tilstand, herefter opbevares den i vores Foreninglet system under dit medlemsnummer. Dette slettes ved udmeldelse.

Dette skal være bragt i orden inden nogen form for kørsel i klub regi, da vi ikke som klub har en overordnet forsikring der kan dække ved evt. skader på person eller ting. Derfor er det også vigtigt at du selv sørger for at forsikre både dig selv og maskine, men også har ansvarsforsikring for person og tingskade.

DU skriver under på følgende:

Ved min underskrift på nærværende erklæring accepterer og bekræfter jeg at i forbindelse med min kørsel med ATV på områder / arrangementer arrangeret af ATV Klub Danmark følgende:

  • At Kørsel med ATV motorcykler i åbent terræn, er potentielt farligt og at jeg er klar over denne risiko.
  • At ATV kørsel kræver høj koncentration, fysisk styrke og god opførsel, jeg erklærer derfor at jeg er ved fysisk godt helbred og ikke påvirket af medicin eller alkohol der gør mig uegnet til at føre ATV.
  • At Jeg alene på mit eget ansvar færdes og opholder mig på arrangementets område, benytter stedets, faciliteter og garderobe, samt deltager i de forskellige aktiviteter på området.
  • At Jeg påtager mig det fulde ansvar for person og tingskader, herunder skader på min egen person(f.eks. piskesmældslæsioner) samt skader jeg eller genstande tilhørende mig/i min varetægt måtte forvolde på tredjemand eller genstande tilhørende tredjemand/i tredjemands varetægt.
  • At Jeg friholder ATV Klub Danmark såfremt ATV Klub Danmark af tredjemand måtte blive pålagt ansvar for person og tingskader som jeg måtte have forvoldt på enten mig selv eller tredjemand.
  • At Jeg friholder ejer at terrænet såfremt ejer af tredjemand måtte blive pålagt ansvar for person og tingskader som jeg måtte have forvoldt på enten mig selv eller tredjemand.
  • At jeg har læst og forstået de af ATV Klub Danmark udstedte ” retningsliner for kørsel i terrænet ” samt at gentagne overtrædelser af retningslinerne vil kunne medfører bortvisning fra arrangementet og /eller klubben.
  • At AKD må beholde, opbevare og bruge de ved indmeldelsen afgivne oplysninger (GDPR)

Klubben er nu også for UTV / RUV

På generalforsamlingen i 2010, blev klubbens vedtægter ændret så UTV/RUV (max 750 kg totalvægt og have en UTV/RUV opbygning, max 2 personer) også var velkomne i klubben. Der blev også vedtaget at varetage medlemmernes interesser, herunder at arrangere terrænkørsel i ind og udland. Det er ikke klubbens formål at arrangerer crossløb, motorløb og lignende. Der findes mange andre klubber der varetager dette.


Brug af klubbens navn og logo

Det blev på generalforsamlingen i 2009 vedtaget og slået fast, at man ikke må bruge klubbens navn eller logo uden klubbens tilladelse eller designe egne logoer med klubbens navn eller logo. Ligeledes blev det slået fast, at det ikke var fordi klubben skulle være smagsdommer, men for at undgå uheldige situationer som f.eks Oksbøl, hvor andre benyttede klubbens navn / logo.


Krav om rygskjold

På generalforsamling i 2009 blev det vedtaget at alle SKAL køre med et godkendt rygskjold, når der køres sammen med ATV Klub Danmark. Der er tale om minimum, hvorfor det er helt iorden f.eks. at kører med brynje. AKD anbefaler at man kører med komplet brynje istedet for kun rygskjold, da den også beskytter foran og skuldre. Husk at denne slags tiltag er for din sikkerheds skyld og ikke for at generer nogen. Vi arbejder seriøst på at forbygge større ulykker og lige netop brynjen har i 2009 skyld i, at 2 af vores medlemmer ikke kom alvorligt til skade da de styrtede. Der har jo selvfølgelig hele tiden været krav om brug af godkendt styrthjelm.


Krav om sikkerhedsflag på maskinen

På generalforsamling i 2008 blev det vedtaget at vi fremover ved ALLE arrangementer skal møde op med sikkerhedsflag for at kunne få lov til at deltage. På hvert enkelt arrangement vil der til briefingen ved arrangementets start blive oplyst om der skal køres med sikkerhedsflaget eller ej. Som udgangspunkt skal der køres med sikkerhedsflag ved alle arrangementer, men de kan fravælges af bestyrelsen hvis det skønnes at terrænet ikke er egnet til det. Ligeledes blev det vedtaget at enten køre alle med flag eller også køre ingen med flag, for ikke at give falsk trykhed. ATV Klub Danmark sørger for at der er flag med ude til arrangementer, i 2023 er prisen kr. 425,- incl moms.