Nyheder

MEDLEMSKAB 2022
Hey alle, så er tiden inde til fornyelse af medlemskaber, der ellers udløber 31. januar 2022.

Så venligst forny jeres medlemskab for 2021 og senest den 31. januar. HUSK at alm. fornyelse jo stadig kun koster 400 kr. (klub mobile pay 44217 eller konto i Spar Nord reg. 9277 konto nr. 1910123749)

Og så håber vi at kunne få lavet et par fede ture/arrangementer trods Corona, så vi kan mødes med jer alle til noget OFF ROAD kørsel.

—-Referat General forsamling 02-10-2021—-

Kære alle

 Endnu engang TAK for et par gode dage i Finderup, det var en god weekend i Finderup med en dejlig lørdag og en lidt våd søndag, så der var noget for alle, også mudder krigerne.

Vi havde fuldt hus, 50 deltagere + at vores gode sponsor POLARIS var og vise lidt sager frem.

 

Som altid en SUPER god dialog på mødet, TRODS at alle tog fusen lidt på næstformanden Bjørn og undertegnede. Sjældent bliver jeg sådan lidt mundlam og så overrasket som denne gang, hvor medlemmerne havde samlet ind til en fin gave til Bjørn og jeg, som jeg kun endnu engang vil sige tak for. Og nok også et ekstra lille men kærlig tak til klubben nye spin doktor AKA. Knud Gunfighter.

Dette er respekt og sammenhold af bedste skuffe.

Vi havde som forventet en god dialog på generalforsamlingen hvor kammeratskabet og supporten igen viste sig fra den gode side, flere stillede op til bestyrelses valget, både gamle men også nye medlemmer, mange tilbød hjælp af den ene og anden slags. FEDT.

Men også med nogle forventelige emner, hvor essensen er at vi følger de eksisterende gamle og kendte skrevne regler.

Økonomien blev gennemgået og godkendt, vi har pt. En beholdning på ca. 76.000,- DKK, som er et fornuftigt og nok lidt højt niveau for os. Vi vil gerne sigte på ca. 50.000 DKK.

Derfor er der også både et gratis arrangement, mad på div. Arrangementer osv. fordi at formålet er ikek at tjene penge, men at vi alle kan komme du de fede steder at køre og hygge.

Alt kører nu elektronisk, så nemt at kigge igennem for dem der vil.

Vi er nu 99 aktive medlemmer, næsthøjeste i klubbens historie.

Jeg har brugt meget tid sammen med flere af de andre motorsports klubber for at ligge pres på militærets kæmpe prisstigninger på flere hundrede procent, dette har båret frugt og niveauet er kommet ned p et ”Almindeligt højt niveau”

 

Valg:

Der skulle findes et par nye medlemmer til bestyrelsen, hvor Mikael Olsen og Claus Klinge var på valg og Rene Frydendal trak sig af personlige årsager.

Claus Klinge modtog genvalg. (På valg igen i 2023)

Kim Nørgaard Nilsen blev valg som ordinært medlem (På valg igen i 2023)

Arne Fredslund Sørensen blev valg som ordinært medlem (På valg igen i 2023)

Anders Bødskov blev valgt som suppleant (På valg igen i 2024 for at have et overlap af suppleanter)

Mads Trier blev valgt som suppleant (På valg igen i 2023)

Jens Alshauge modtog genvalg som kontrollant.

Godt at se lidt nye der vil give en tørn med et par år, så vi sikre os nye input og kræfter.

Både de nyvalgte bestyrelse medlemmer og ”gamle rotter” mødtes umiddelbart efter generalforsamlingen hvor vi konstituerede os selv og kan melde ud hvordan klubbens bestyrelse har valgt at konstituere sig i 100% enighed.

 

 Suppleanter:                             Anders Bødskov og Mads Trier (nu på valg hvert andet år)

Ordinær medlem:                     Michael Rostgaard (på valg i 2022) og Kim Nørgaard Nilsen (på valg i 2023)

Kasser:                                                                    Arne Fredslund Sørensen (på valg i 2023) (Intern revisor – Jens Alshauge, på valg hvert år)

Næstformand:                           Bjørn Hartmann (på valg i 2022)

Formand:                                    Claus Klinge (på valg i 2023)

 

 

Følgende forslag var rettidig indkommet og blev behandlet / vedtaget:

  • Arrangement arrangører friholdes for betaling til pågældende arrangement.

Vedtaget. (for hvert arrangement udpeges/vælges der en tovholder, det er den person der fritages for betaling)

  • Kontingent 400 kr.

Øvrigt som hidtil, ingen ændringer, der vil blive opkrævet en passende / større egenbetaling ved arrangementer.

  • Suppleanter vælges for en 2 årig periode.

Vedtaget med øjebliklig virkning.

  • Der blev på generalforsamlingen stillet forslag om at hele bestyrelsen er kontingent frie.

Vedtaget med klapsalve !!

  • Martin Børgesen forslår der opsættes automatisk kontingent betaling.

God ide, som bestyrelsen arbejder videre på sammen med Martin.

Dette var alt fra generalforsamlingen

Vi ses derude.

På Bestyrelsen vegne

Claus


—-Referat General forsamling 02-11-2019—-

Kære alle

 Tak for et par gode dage, det var en god men særdeles våd weekend i Finderup, men det gav bare lidt ekstra til mudder krigerne.

Vi havde fuldt hus, 40 deltagere + at vores 2 sponsorer POLARIS og CAN-AM var tilstede med nyeste legetøj m.m.

CAN-AM – JetTrade have sponseret aftensmaden lørdag aften, som var mørbrad gryde fra den lokale slagter. Klubben stod for hofretten ”grill pølser” lørdag middag og så var der jo stadig masser af køre oplevelser, kammeratskab, osv. osv.

Vi havde som forventet en god dialog på generalforsamlingen hvor kammeratskabet jo igen viste sig fra den gode side med hjælp til dem der havde brug for en mekaniker så familien kunne komme ud at køre, DEJLIGT !!

Men også med nogle forventelige emner, hvor essensen er at vi følger de eksisterende gamle og kendte skrevne regler.

Økonomien blev gennemgået og godkendt, vi har pt. En beholdning på ca. 35.000,- DKK, som er et fornuftigt niveau for os. Alt kører nu elektronisk, så nemt at kigge igennem.

Der var genvalg til både Bjørn og Michael,  imens Kristian Poder trak sig pga. tidsmangel (vi takker for indsatsen) og så blev Rene valgt ind.

Yderlige blev Anders og Arne valgt som suppleanter og Jens modtog genvalg som kontrollant.

Godt at se lidt nye der vil give en tørn med et par år, så vi sikre os nye input og kræfter.

Både de nyvalgte bestyrelse medlemmer og ”gamle rotter” mødtes umiddelbart efter generalforsamlingen hvor vi konstituerede os selv og kan melde ud hvordan klubbens bestyrelse har valgt at konstituere sig i 100% enighed.

Suppleanter:

Arne Fredslund Sørensen og Anders Bødskov (på valg hvert år)

Ordinær medlem: 

Michael Rostgaard (på valg i 2021) og Rene Frydendal (på valg i 2021)

Kasser:    

Mikael Olsen (på valg i 2020)

(Intern revisor – Jens Alshauge, på valg hvert år)

Næstformand:                           Bjørn Hartmann (på valg i 2021)

Formand:                                    Claus Klinge (på valg i 2020)

Følgende forslag var rettidig indkommet og blev behandlet / vedtaget:

  • Gæster til arrangementer fx + 200 kr.

Vi endte med at man skal være medlem for at deltage, dog kan man sigte på at AKD laver et arrangement med henblik på at medlemmer kan medbringe en gæst, fx leje Hedeager.

  • Nummer plader eller ej til arrangementer, lige stilles med UTV.

AKD ændre ikke kurs pt. Det er en klub hvor alle kan deltage og arrangementer er for alle, der vil ikke komme krav om nummerplade.

  • Kontingent 400 kr.

Øvrigt som hidtil, ingen ændringer, der vil blive opkrævet en passende / større egenbetaling ved arrangementer.

  • Skal AKD skal stå for turen / arrangementet til Hofors i 2020.

Gerne, flere var interesseret.

  • Arbejde videre med at leje de militære områder, trods de store prisstigninger vi har set for dem.

JA, men lægge pres på dem, måske via DASU, for at komme tilbage til et mere overkommeligt prisleje.

Vi er indkaldt til møde med dem i slut november, omkring brugen og os som lejere og brugere af områderne.

Dette var alt fra generalforsamlingen

Vi ses derude.

På Bestyrelsen vegne

Claus

Kammerater, så er den GAL igen, GODT NYTÅR.

Så er det tid til fornyelse af dit medlemskab af ATV Klub Danmark for året 2019.
Som vedtaget tidligere sender vi ikke e-mail eller andre former for påmindelser ud,
kontingents info bliver slået op på vores hjemmeside og vores Facebook sider, både den åbne (for alle)

https://www.facebook.com/groups/1217714555030484/

Og den lukkede side “Kun for medlemmer”. Øvrigt må i alle gerne dele informationen og være med til at sikre at alle får den.

Vi har for 2019 det første arrangement på plads, og vi arbejder stærk på endnu flere.

Yderlige 2 arrangementer mangler vi kun kontrakt på, for at kunne melde dato m.m. ud, så vi håber på et rigtigt godt ATV år.

Dit medlems nummer vil for året 2019 være det samme som tidligere, med mindre man skifter fra børne medlemsskab til voksen medlem. (her bedes du sende mail til info@atvklubdanmark.dk)

Vi vil igen, som sidste år, meget gerne bede dig sende en mail/give
besked til os såfremt du ikke ønsker at forny dit medlemskab. Du behøver
ikke forklare hvorfor, det er bare for at lette administrationen.

Alle som ikke har indbetalt senest den 15. februar 2019 vil blive slettet som medlem og vil blive nød til at melde sig ind på ny såfremt de ønsker det.

Fornyelse af medlemskabet stadigvæk kun koster kr. 400,- for et helt år.
Imens indmeldelse i AKD koster 100 kr. + årets medlemskab på 400 kr.,  altså i alt 500 kr.

Husk at hvis du ønsker at deltage i kommende arrangementer, så SKAL
medlemskabet være betalt. Hvis et arrangement har begrænsninger som
f.eks. max antal deltagere – ja så kan men ikke tilmelde sig før man har
betalt.

Medlemsnummer: Er du i tvivl om dit medlems nummer, så send mig en mail
med dit navn og adresse, så skal jeg oplyse dig det.

Fornyelse af kontingentet for voksne er kr. 400,- og børn er kr. 100,-
som du kan indbetale til vores MOBILEPAY 44217

Eller vores konto i SPAR NORD på:
Reg. nummer       9277
Konto nummer     1910123749

Husk at du skal opgive dit eget medlems nummer og evt. dit barns på din
indbetaling.

Perioden for medlems skabet følger kalender året uanset hvornår man melder sig ind.
Hvis der er 3 måneder eller mindre tilbage af året, så har man samtidig
betalt for det efterfølgende år. Dette er lavet for at minimerer det
administrative arbejde, da vi alle arbejder på frivillig basis.

Penge går bla. til følgende: (uprioriteret rækkefølge)

Leje af baner/terræn
Mad og drikke til arrangementer (pølser, øl og sodavand)
Kontorhold
Drift af hjemmeside

Velkommen…

På bestyrelsens vegne

Claus

 
—-Mobilepay for AKD—-
 
Kære alle
Så er vores klub kommet på mobilepay, dette skulle gerne gøre det lettere for alle, det kan bruges til alle former for betaling til klubben, såsom til arrangementer, kontingent, flag osv.
Vores nummer er 44217