Nyheder

Kære alle

ENGANG til skal der igen for 2023 lyde en stor tak for et par gode ATV dage i mudder og godt selskab her i Holstebro, det var en RIGTIG fed, våd, sjov og super weekend i Holstebro, med det bedste vejr man kan forstille sig for alle mudder lovers, men vi havde da også tørvejr meste af lørdagen.

Fede billeder og videoer der er blevet delt efter, så trods tørvejret var der dog stadig rig mulighed for at finde vand og mudder, kunne man se og høre !

Vi havde fuldt hus, +60 deltagere + at vores gode sponsor fro både YAMAHA og POLARIS Danmark var og vise lidt sager frem.

Polaris Danmark gav sponsorat til middagsmaden lørdag, så der var pølser, hotdogs mm. Ad libitum til alle.

YSR (Yamaha Store Roskilde) samt YAMAHA Danmark har sponseret så der var aftensmad lørdag aften til alle, med masser af lækkert grillet okse med tilbehør.

Bjørn Hartmann tog rollen som TOVHOLDER for hele weekenden og gjorde det super. Kæmpe Tak til ALLE der hjalp ham og os igennem weekenden.

STOR tak til Bjørn og sponsorerne.

Arrangementet forløb rigtigt godt, en del nye medlemmer deltog for første gang, vi håber de ALLE følte sig velkomne og at vi ser dem igen.

Mange ankom fredag aften, hvor vi var mere en 20 personer, til fælles pizza, røver historier osv.

Lørdag forløb med køremøde kl 9:30 herefter fremvisnings runde, frokost kl 12:30 og vores lille planlagte event med et lille Enduro ræs kl. 13:30, blev vi nød til at aflyse kva det våde område og Bjørn vurderede det var for farligt da der var en del UINDBUDTE gæster i området på både gå ben og MTB.

Vi havde så fri leg og kørsel indtil kl. 17, hvor vi afholdte generel forsamling.

Søndag fri kørsel samt spisning af de mange rester.

Selve generalforsamlingen forløb stille og roligt og tog 50 min.

Som altid en SUPER god dialog på mødet, der var IKKE mange nye forslag, så bestyrelsen antager det som en slags ros.

Der skulle vælges 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter grundet frafald det sidste års tid.

På valg var Arne, Mads og Claus, både Martin Bendix Eriksen og Henrik Dahl stillede også op, så alle blev valgt.

Mads og Claus modtog genvalg til bestyrelsen, hvor også Martin B. blev valgt ind.

Arne og Henrik blev valg som suppleanter.

Jens Alshauge blev valgt som bilags kontrollant.

Bestyrelsen konstituerede sig selv efter valget og ser nu sådan her ud.

Suppleanter:                              Arne Fredslund (på valg i 2024)

Henrik Dahl (på valg i 2025)

Ordinær medlem:                     Martin Munksdorf (På valg i 2024)

Mads Trier (På valg i 2025)

Kasser:                                         Martin Bendix Eriksen (På valg i 2025)

Næstformand:                           Bjørn Hartmann (På valg i 2024)

Formand:                                    Claus Klinge (På valg i 2025)

Kontingent for 2024 blev fastholdt til de 400 Dkk.

Følgende forslag var rettidig indkommet og blev behandlet / vedtaget:

  • Ny lukket Facebook side
  • Ændring i vedtægter UTV / RUV
  • Formål: Danmarks natur frednings forening
  • Ny lukket FB gruppe. Det blev vedtaget og den er oprettet.

Begrundelsen er at grundlægger og ejer af den gamle gruppe desværre er bortgået, inden vi som klub fik rettigheder til gruppen, derfor vil vi ikke risikere at gruppen pludselig lukkes af FB og vi dermed mister en vigtig kommunikations vej til alle jer medlemmer. Vi HAR forsøgt flere muligheder omkring overtagelse af den gamle gruppe, dog uden held, derfor denne nye LUKKEDE gruppe. ”ATV KLUB DANMARK – kun for medlemmer med gyldigt medlemsnummer af AKD (NY)

Bestyrelsen vil derfor fremover være administratorer for denne gruppe, så det IKEK kun påhviler en person.

  • Ændring i vedtægter vedr. UTV og RUV. Vedtaget at vedtægter skal tilrettes for at afspejle nutidens UTV´er. Dvs. vægt begrænsning fjernes, antal personer i UTV fjernes og RUV fjernes fra vedtægter.
  • Foreningen formål: Vedtaget at bestyrelsen må ændre det.
  • Pt. Er det skrevet at ved evt. opløsning gives overskud / indestående til Danmarks Naturfrednings forening.

Dette ønskes ændret da vores klub og DN ikke synes at have samme holding til vores sport. Derfor fik bestyrelsen lov til at ændre til det til at evt. overskud / indestående kan gives til andre formål, fx som Hospitalsklovne, kræftens bekæmpelse, familier med kræftramte børn og lign. Dette beslutter bestyrelsen i fællesskab og tilretter vedtægter.

Økonomien blev gennemgået og godkendt, vi har pt. En beholdning på ca. 120.000,- DKK, som er et fornuftigt og nok lidt højt niveau for os. Vi vil gerne sigte på under 100.000,- DKK og derfor fremover bruge flere penge på forplejning. .

Derfor er der også denne gang brugt lidt flere penge på mad osv. fordi at formålet er ikke at tjene penge, men at vi alle kan komme du de fede steder at køre og hygge.

Alt kører nu elektronisk, så nemt at kigge igennem for dem der vil.

Vi er nu 195 aktive medlemmer, det højeste i klubbens historie.

Der var afstemning om interessen for at planlægge endnu en tur til Polen og Hofors i 2024, dette var bestemt noget vi skal gå videre med.

Militær terræn i DK, engang i foråret 2024 + ALT andet vi kan få fat i.

Polens tur lige efter sommer Uge 35-38.

Opgaver der blev fordelt i bestyrelsen:

  • Martin Munksdorf tager fortsat ansvaret for Forening Let. Sørger for at Bjørn og Claus er med i div.
  • Claus tager i store træk sig af økonomien. Martin B. kigger med.
  • Martin B. tager sig af klub trøjer/tøj.

Dette var alt fra generalforsamlingen

Vi ses derude.

På Bestyrelsen vegne

Claus